Impacted sites:

跨國交易退貨實戰指南

適用網站:【美國】【英國】【德國】【澳洲】


尊敬的賣家,

        eBay一直為買家提供更好的購物體驗,以便為您提供更多的銷售機會。我們知道,處理買家的退貨事宜,可能是您耗時較多的問題之一。

        為此,我們為您準備了一份安排退貨運送給美國、英國、德國和澳洲的買家的實戰指南,並附載相關政策,希望能為您提供幫助。

        該實戰指南內容包括:
       (i) 如何在買家提出退貨申請時做出最佳回應;
       (ii) 如何決定是否提供全額退款、部分退款或接受退貨;
       (iii) 如何盡量方便買家退貨; 及
       (iv) 更多其他有用的相關提示。


        請瞭解並下載附件
        透過這些資訊,我們希望幫助您輕鬆處理退貨事宜,並確保讓您的買家享受優質的購物體驗!


eBay